Lions Club Tilburg
Stichting Hulpfonds
Over

De "Stichting Lions Tilburg Hulpfonds" te oisterwijk per 1-1-2008 heeft tot doelstelling het toewijzen van de jaarlijkse inkomsten van de Lions Club Tilburg aan die doelen die voldoen aan de doelstelling van het Hulpfonds.

Voor 2014 is het belangrijkste doel dat de toewijzing van gelden plaats vindt aan regionale, lees doelen binnen de gemeente Tilburg.

De Stichting Hulpfonds Lions Club Tilburg is een stichting zonder winst oogmerk.


BESTUUR
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:

M.J.M. Hendriks MBA, Voorzitter.

L.W.F. van Stralendorff, Secretaris/ penningmeester.

Mr. E. Beele, Juridische zaken.
F.J.M. Schonk, Algemene zaken

 

De bestuursleden ontvangen noch vergoeding, noch onkostenvergoeding.


FONDSENWERVING
De stichting ontvangt haar gelden uit evenementen georganiseerd door de Lions Club Tilburg.

 

JAARREKENING

De jaarrekening van de stichting kan worden opgevraagd bij de penningmeester. De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een 3 hoofdige commissie die benoemd wordt door de Lionsclub Tilburg.


FISCAAL NUMMER

Het RSIN of fiscaal nummer is 816041477